کود کمپوست ارگانیک گل جان

توضیحات

فواید استفاده از کمپوست پاک :

کمپوست پاک در خاک های سنگین ، دانه بندی و تخلخل خاک را بهتر می سازد و نفوذ پذیری و تهویه خاک را بهبود می بخشد . در خاک های سبک مانند اسفنج به نگهداری آب و مواد غذایی کمک نموده و از شست و شوی آن جلوگیری می کند، کمپوست پاک اجزای ریز و درشت مواد معدنی را در برگرفته و به تشکیل خاک دانه کمک می کند . حالت چسبندگی خاک را کاهش می داده از مقاومت خاک در مقابل ماشین آلات کشاورزی می کاهد و عملیات زراعی با خاک ، با انرژی کمتری انجام می گیرد .
کمپوست می تواند 2 تا 6 برابر خود آب نگهداری نموده و از هدر رفتن آن جلوگیری کند . به خاک رنگ تیره داده و به جذب حرارت و گرم نگه داشتن خاک کمک می کند . کمپوست پاک دارای عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف مورد نیاز گیاهان می باشد که این مواد به تدریج آزاد و در اختیار گیاهان قرار می دهد .
کمپوست پاک عموما فعالیت های بیولوژیکی خاک را تشدید نموده و به حاصلخیزی خاک کمک می کند و در جذب بعضی از مواد غذایی غیر محلول نقش اساسی داشته و از فرسایش خاک جلوگیری میکند .
کمپوست پاک علاوه بر کمیت در ارتقای کیفیت محصول هم نقشی اساسی دارد . استفاده از کمپوست موجب موجب افزایش مقاومت گیاهان در مقابل آفات و تنش های محیطی می گردد .
کمپوست پاک ترکیبات هوسومی و مواد آلی خاک را افزایش داده و بعضی از ویتامین ها ، هورمون ها و آزنزیم های مورد نیاز را تامین می کند که این مواد نمی توانند به وسیله کود های شیمیایی تامین گردند .

تهیه کمپوست:

در تهیه ی کمپوست پاک از بقایای نیشکر ( باگاس، فیلتر کیک و بقایای زراعی ) استفاده شده و هیچ نوع پسماند آلاینده در آن به کار نرفته و فاقد بذر علف های هرز می باشد.
کمپوست پاک با فعال سازی میکروارگانیزم ها موجب جذب فسفر و گوگرد قابل استفاده گیاه می گردد .
کمپوست با افزایش فعالیت میکروبی و تشکیل ترکیبات هوموسی در نهایت مواد تشکیل دهنده خاک دانه ها را می سازد .
گمپوست می تواند 30 تا 70 درصد از کل ظرفیت تبادلی کاتیونی خاک را تشکیل دهد. وجود مقدار زیاد هوموس ظرفیت تبادل کاتیونی را افزایش داده و عناصر غذایی را برای استفاده بعدی گیاه نگه می دارد .
کمپوست قادر است مقادر آب موجود در خاک و تهویه خاک رسی را با افزایش خاکدانه و ایجاد خلل و فرج زیاد تر می کند.
کمپوست پاک قابلیت استفاده از عناصر کم مصرف را افزایش می دهد .
کمپوست پاک کربن مورد نیاز میکروارگانیزم های مفید خاک از جمله باکتری های تثبیت ازت ( ازتوباکترها ) را فراهم می کند .
افزودن کمپوست به خاک به عنوان مالچ فرسایش خاک را کاهش می دهد .
کمپوست پاک بر خلاف کود های مرغی و دامی فاقد عوامل ایجاد کننده بو های نامطبوع می باشد.
در کمپوست برخلاف کود های مرغی امکان تصاعد گاز آمونیاک که می تواند به ریشه گیاه آسیب برساند، وجود ندارد.
کمپوست با جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب مانع از دست رفتن رطوبت خاک می گردد.
هوموس موجود در ترکیبات کمپوست پاک ، مقاومت خاک را دربرابر تغییرات سریع اسیدیته و شوری افزایش می دهد .
ضمنا تاکید می شود کمپوست حاصل از پسماندهای صنایع نیشکری ، بدلیل ترکیبات ارزشمند غذایی موجود در آن ها ، از مرغوب ترین و با کیفیت ترین کمپوست ها به شمار می رود .

کمپوست پاک تولید شده از پسماندها و بقایای نیشکر را می توان برای انواع خاک ها و محصولات مختلف مورد استفاده قرار داد ، اما میزان مصرف نیز در این میان حائز اهمیت می باشد . میزان مصرف کمپوست نوع محصول ، نوع خاک و شرایط اقلیمی محل مورد استفاده ، می تواند متفاوت باشد .
نوع محصول مورد نظر یکی از مهمترین فاکتور ها در تعیین میزان کمپوست مصرفی می باشد. در این مورد باید به میزان عناصر مصرفی مورد نیاز برای کشت محصول توجه کرد و مقدار کمپوست مصرفی باید به گونه ایی باشد که به جوانه زنی بذر آسیب نرساند .
اضافه کرد کود های آلی به خاک هایی با بافت سنگین ، میزان خلل و فرج خاک را افزایش داده ، موجب افزایش در نفوذ پذیری خاک می شود واگر بافت خاک شنی و سبک باشد کود های آلی موجب افزایش قابلیت نگهداری آب در خاک شده ، میزان استفاده از آب را کاهش می دهد . به طور کلی میزان استفاده کمپوست ها در خاک ، با توجه به بافت خاک ، شیب زمین و سحط آب زیر زمینی متفاوت است . میزان مصرف برای خاک های زراعی خوزستان حداقل 10 تن در هکتار توصیه می شود .
در مناطقی که میزان بارندگی در آن ها به طور متوسط حدود 1250 میلی متر در سال می باشد مقدار کمپوست مصرفی در حدود 15 تن در هکتار توصیه می شود و در مناطق کم باران متوسط بارندگی 500میلی متر در سال می باشد 10 تن در هکتار و در دیمزار ها 5/2 تن در هکتار توصیه می گردد.

مزایای استفاده از کمپوست:

چرا کمپوست گل جان؟

 کمپوست گل جان حاصل از پسماندهای صنایع نیشکری ، بدلیل ترکیبات ارزشمند غذایی موجود در آن ها ، از مرغوب ترین و با کیفیت ترین کمپوست ها به شمار می رود .

ویدئو

پخش ویدیو

پرسش و پاسخ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu orci faucibus orci malesuada semper eget non tellus. Cras sed dignissim purus. Mauris varius neque leo, eu pellentesque justo venenatis et. Sed ultricies risus non turpis tempus, nec  nulla suscipit. In comdo urna eu turpis accumsan, et viverra mauris fringillaCras interdum 

Video 48 Min  + 2 Min read to complete

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu orci faucibus orci malesuada semper eget non tellus. Cras sed dignissim purus. Mauris varius neque leo, eu pellentesque justo venenatis et. Sed ultricies risus non turpis tempus, nec  nulla suscipit. In comdo urna eu turpis accumsan, et viverra mauris fringillaCras interdum 

Video 48 Min  + 2 Min read to complete

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu orci faucibus orci malesuada semper eget non tellus. Cras sed dignissim purus. Mauris varius neque leo, eu pellentesque justo venenatis et. Sed ultricies risus non turpis tempus, nec  nulla suscipit. In comdo urna eu turpis accumsan, et viverra mauris fringillaCras interdum 

Video 48 Min  + 2 Min read to complete

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu orci faucibus orci malesuada semper eget non tellus. Cras sed dignissim purus. Mauris varius neque leo, eu pellentesque justo venenatis et. Sed ultricies risus non turpis tempus, nec  nulla suscipit. In comdo urna eu turpis accumsan, et viverra mauris fringillaCras interdum 

Video 48 Min  + 2 Min read to complete

خرید محصول

کود کمپوست ارگانیک

جهت خرید کود کمپوست ارگانیگ بر روی خرید کلیک نمایید:

Add to Wishlist
Add to Wishlist

در صورت هر گونه سوال در خصوص کود کمپوست ارگانیک بر روی تماس با ما کلیک نمایید.